EPC Westfriesland

Vereniging voor spirituele en geestelijke ontwikkeling te Heerhugowaard

Disclaimer

Gegevens en privacy

Ethisch Paranormaal Centrum (EPC) West-Friesland kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van het EPC West-Friesland, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier (hard copy) of via de website aan EPC verstrekt of doordat wij gebruik maken van uw diensten en zelf uw gegevens aan het EPC verstrekt.

EPC West-Friesland kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw geboortedatum

Waarom EPC West-Friesland gegevens nodig heeft:

EPC West-Friesland verwerkt uw persoonsgegevens (donateurs/leden, cursisten) om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daarom verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen, uitsluitend betrekking hebbende op de vereniging.

Daarnaast kan EPC West-Friesland uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht ((spreek(st)er/medium/cursusleid(st)er)), doorgaans bestaande uit het verzorgen van (en aankondigen van) een openbare avond of cursus.

Waar worden gegevens van EPC West-Friesland vastgelegd?

EPC West-Friesland bewaard de persoonsgegevens in een database op een lokale pc van een bestuurslid. En indien nodig op een functionele hard copy.

Hoe lang EPC West-Friesland gegevens bewaard?

EPC West-Friesland bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen van de overeenkomst te realiseren, waarvoor uw gegevens zijn verzameld. Contactformulieren en functionele hard copies worden niet langer dan een jaar bewaard. Uw persoonsgegevens kan maximaal 5 jaar gearchiveerd worden om administratieve of wettelijke voorschriften. Uw persoonsgegevens ouder dat hiervoor genoemd worden gewist.

Website bezoek:
Op de website van EPC West-Friesland worden geen persoonsgegevens achtergelaten/opgeslagen, en er worden enkel cookies geplaatst voor analyse, veiligheidsdoeleinden en het goed functioneren van de website.

Op de website van EPC West-Friesland worden standaard algemene gegevens bijgehouden, waaronder aantallen bezoekers van de site. Geen van deze gegevens worden aan derden verstrekt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar mailto@epcwestfriesland.nl. (donateurs/leden/spreek(st)er/mediums/uitschrijven nieuwsbrief)
EPC West-Friesland zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen:
EPC West-Friesland neemt de bescherming van uw gegevens serieus en heeft passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang/wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, of omdat u meer informatie wenst over de beveiliging van het door EPC West-Friesland verzamelde persoonsgegevens, neem dat contact op met EPC West-Friesland via mailto@epcwestfriesland.nl. www.epcwestfriesland is een website van EPC West-Friesland. EPC West-Friesland is als volgt te bereiken:

Delen met derden:
EPC West-Friesland verstrekt uw gegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

© 2022 EPC Westfriesland

Thema door Anders Norén