EPC Westfriesland

Vereniging voor spirituele en geestelijke ontwikkeling te Heerhugowaard

Wie zijn wij

Visie EPC West-Friesland. Deze is vanaf de oprichting in 1993 onveranderd gebleven.

Ethisch Manifest:

De vereniging beoogt het op collectieve wijze uitdragen van het occultisme in het algemeenheid, en wel rustend op de ethische grondbeginselen, welke als volgt nader worden omschreven: De ethiek is gebaseerd op de structuur en de aard van het heelal. Het hart van het heelal is de “wijsheid-liefde” en deze beide zijn in wezen ethisch, want er kan geen ethiek bestaan zonder die “wijsheid-liefde”. Waarachtig occultisme sluit de hoogste ethiek in zich en deze omvat het moreel besef van de mens. Ons ethisch streven is er op gericht de kosmische harmonie te bestendigen en daar waar nodig is te beschermen.

Wij streven er naar de mens zijn weg naar een geëvolueerd welzijn te laten vinden en te doen beseffen dat deze mens een kosmische eenheid vormt die LICHT, LIEFDE en WIJSHEID in zich draagt en daardoor mede deel uitmaakt van de kosmische harmonie en hier onverbrekelijk mee is verbonden.

Voorts stellen wij ons ten doel de religieuze beginselen, voortvloeiende uit onze kosmische eenheid, te bewaren en uit te dragen.

Door de ethiek van het AL te handhaven verbinden wij ons om recht, waarheid, trouw, rechtvaardigheid, eer, wijsheid en vooral liefde tot het hoogste goed te maken.

Niemand kan het occultisme nastreven als hij niet ethisch voelt, ethisch denkt en ethisch leeft in de ware betekenis van het woord, zoals in in dit manifest is uiteengezet.

EPC WESTFRIESLAND

U leest de initialen E.P.C. onder naar boven. Dit symboliseert groei.

De initialen zijn gespiegeld weergegeven. Dit drukt uit, dat wij ons aan alle kanten behoren te spiegelen, zodat wij onszelf en ons eigen leven en daden kunnen bezien. Maar ook symboliseert het de dualiteit van de schepping, herkenbaar als yang en yin, de innerlijke en uiterlijke werkzaamheid.

De twee maantjes bovenaan verzinnnebeelden onze gevoelens, wensen, verlangens en meningen. Deze energetische zielenkrachten krijgen door de maan haar vorm. Tevens ontvangt zij alle planetaire en universele krachten van de zon, die zij verwerkt, verenigt en doorgeeft naar de aarde en zij voedt daarmee alle natuurrijken.

Het geheel stelt de Ankh voor, het Egyptisch levenssymbool, waarin ook een mens of boom gezien kan worden. De boom is de boom van kennis, nodig om te groeien naar begrip, intuïtie en wijsheid. De cirkel bovenaan duidt op het hoofd of de geest, en het rechte kruis daaronder op de stof. Hieruit kunnen wij zien dat de geest altijd boven de stof staat.

Uitleg symboliek: Laura Zwaan-Wiggermans

E.P.C. West-Friesland staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel voor Noordwest-Holland onder nummer 40.637.357 en is een vereniging zonder winstoogmerk. Opgericht 16-12-1993

© 2021 EPC Westfriesland

Thema door Anders Norén